Centrum voor Jeugd en Gezin
Over ons | De (jeugd)hulpverlening

De (jeugd)hulpverlening

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De jeugdhulp is er voor kinderen en gezinnen bij opgroei- en opvoedvragen.

Veelgestelde vragen jeugdhulp

Wat valt er onder jeugdhulp?

In de Jeugdwet wordt gesproken over jeugdhulp. Daar valt het volgende onder:

  • Ambulante jeugdhulp
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor jeugd
  • Zorg en ondersteuning voor jeugd met een beperking, dus ook jeugd met een verstandelijke beperking.
  • JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg)
  • Pleegzorg
  • Residentiële jeugdhulp (kinderen en jongeren wonen buiten hun eigen omgeving en krijgen hulp, bijvoorbeeld in gesloten of open leefgroepen)
  • Jeugdbescherming
  • Jeugdreclassering

Jeugdhulp kan verleend worden in natura of in de vorm van persoonsgebonden budget.

Terug naar boven

Waar kan ik terecht voor zorg of jeugdhulp?

Heb je zorg nodig voor je kind of heb je vragen over jeugdhulp, dan kun je terecht bij het Wijkteam van de gemeente Katwijk of bij je huisarts.

Terug naar boven

Hoe zit het met een eigen bijdrage voor jeugdhulp?

Voor jeugdhulp betalen ouders geen eigen bijdrage.

Terug naar boven

Zijn er wachtlijsten?

De werkwijze met het Wijkteam voorkomt wachtlijsten zoveel mogelijk. Zorg wordt snel ingezet. Je hoeft niet steeds opnieuw een intake te doen bij verschillende organisaties. Vanuit 1 team pakken specialisten met verschillende achtergrond (geestelijke gezondheidszorg, licht verstandelijke beperking enzovoorts) samen de problemen op.

Terug naar boven

Crisis?

In geval van crisis is er ook buiten kantoortijden altijd iemand bereikbaar.

Terug naar boven

Hoe kan ik een klacht over zorg indienen bij een gemeente?

Gaat je klacht over het handelen van een gemeente, dan kun je daar een klacht indienen. Elke gemeente heeft hier een reglement voor. Als het nog nodig is, kun je daarna een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

Terug naar boven

Hoe kan ik een klacht indienen over een aanbieder van zorg?

Bij klachten over de aanbieder van zorg kun je terecht bij deze aanbieder. De meeste aanbieders hebben een duidelijke procedure voor klachten. Vaak wordt tijdens de 1e stap in een gesprek gekeken of jullie het samen kunnen oplossen. Als dat niet het geval is, kom je meestal terecht bij de direct leidinggevende van degene met wie je het 1e gesprek voerde.

Met klachten kun je ook terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Terug naar boven

Kan ik als ouder nog kiezen welke hulp ik wil voor mijn kind?

Als je kind jeugdhulp nodig heeft, wordt besproken welke hulp voor jou en je kind wenselijk is. Dit doet een hulpverlener van het Wijkteam altijd in overleg met jou en je kind. Soms kan de gewenste jeugdhulp niet geleverd worden door de aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. Dan is er ook de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget. 

Terug naar boven

Met welke aanbieders heeft de gemeente een contract?

De gemeente heeft een contract met verschillende zorgaanbieders: met instellingen en met zelfstandige praktijken (de zogenoemde vrijgevestigden). Je vindt een overzicht van deze instellingen en praktijken op de website van Holland Rijnland.

Terug naar boven

Informatie van jouw gemeente

Kijk voor meer regionale informatie op de website van Holland Rijnland bij Jeugdhulp.

Terug naar boven

Cursussen & activiteiten

Cursussen & activiteiten | De (jeugd)hulpverlening

Uitgelicht