Centrum voor Jeugd en Gezin
Over ons | Klachtenregeling

Klachtenregeling

Heb je een klacht, dan kun je contact met ons opnemen. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Klacht over een zorgaanbieder

  • Bij klachten over de aanbieder van zorg kun je terecht bij deze aanbieder. De meeste aanbieders hebben een duidelijke procedure voor klachten, waarbij als eerste stap vaak in een gesprek wordt gekeken of je tot overeenstemming kunt komen. Als met dit gesprek de klacht onvoldoende is afgehandeld komt de klager meestal terecht bij de direct leidinggevende van degene met wie hij het eerste gesprek voerde.
  • Met klachten kun je ook terecht bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van een zorgaanbieder of de gemeente. De vertrouwenspersoon biedt gratis informatie, advies en ondersteuning.

Klacht over JeugdMATCH

  • Heb je een klacht over JeugdMATCH? Lees dan wat je kunt doen in de folder 'Uw rechten en JeugdMATCH' (kijk bij Folders).

Klacht over de website

Heb je een klacht over de informatie op deze website dan kun je dit melden via redactie@cjghm.nl. De wijze van afhandeling hangt af van de inhoud van je klacht. De hoofdredacteur van de CJG websites coördineert de afhandeling op basis van de volgende klachtenreglementen:

  • Klachten betreffende de landelijke redactie worden overgedragen aan de Stichting Opvoeden en afgehandeld volgens de bij hen geldende klachtenregeling.
  • Klachten betreffende de regionale redactie en het E-consult worden afgehandeld volgens de klachtenregeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden c.q. het klachtenreglement van de organisatie die de vraag heeft beantwoord.
  • Klachten over de manier waarop vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van de website zijn behandeld, handelen wij af via het Klachtenformulier toegankelijkheid.
  • Klachten betreffende de lokale redactie en de beleidsvoering worden afgehandeld volgens het klachtenreglement van de gemeente. Hierna staat de mogelijkheid open een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman.