Centrum voor Jeugd en Gezin
Over ons | Werkwijze

1 Gezin 1 Plan

Soms heb je als gezin met verschillende hulpverleners te maken. De medewerkers van het CJG werken dan volgens de methode 1 Gezin 1 Plan (1G1P).

Wat is 1 Gezin 1 Plan?

Bij 1 Gezin 1 Plan werken hulpverleners samen met jou in een team, onder leiding van een regisseur. Er worden doelen gesteld en afspraken gemaakt. Hierbij zijn jouw wensen en mogelijkheden het belangrijkste onderdeel.

1 Gezin 1 Plan is een plan met daarin afspraken over alle hulp die jij en jouw gezin krijgen. We gaan hierbij uit van wat voor jou belangrijk is. Met deze methode willen we de hulpverlening binnen je gezin verbeteren.

Wat staat er in het plan?

In het plan staat:

 • Jouw kracht: wat gaat er goed?
 • Jouw zorg: wat wil jij veranderen?
 • Jouw doelen: wat wil jij bereiken?
 • Jouw acties: hoe gaan we dat doen?
 • Wie doet wat?
 • Wanneer doen ze dat?
 • Contactgegevens van iedereen

Familie en vrienden

Familie en vrienden zijn belangrijk in moeilijke tijden. Zij kennen jou het beste en willen je helpen. Daarom kun je familie en vrienden vragen om mee te denken en te helpen bij 1 Gezin 1 Plan. Zij kunnen je ondersteunen zodat je de opvoeding voor jouw kinderen zo zelfstandig mogelijk kunt doen.

Regisseur

Samen met jou kiezen we een regisseur: jezelf, een familielid, een goede vriend of een hulpverlener. Deze regisseur heeft de volgende taken:

 • Hij of zij zorgt dat er een team komt van gezinsleden en hulpverleners. Dit kan als je wilt met jouw familie of vrienden.
 • De regisseur zorgt dat het team een afspraak maakt. Tijdens de afspraak maken zij samen een plan.
 • De regisseur let erop dat de teamleden doen wat afgesproken is op het juiste moment.
 • De regisseur zorgt ervoor dat de hulp of de zorg die je (al) krijgt gewoon doorgaat.
 • De regisseur regelt dat het team na een tijd weer bij elkaar komt. Zij bespreken of het plan goed loopt. En of er nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.

Ervaringen van anderen

 • Ik heb nog nooit zo’n goed overzicht gehad. Nu weet ik wat iedereen gaat doen.

 • Wij schrokken een beetje toen we al die mensen die ons helpen rond de tafel zagen: wat waren het er eigenlijk veel! Maar toen er afspraken werden gemaakt en we het plan samen invulden, werd het voor ons heel duidelijk. Het werkte erg prettig.

 • Het is fijn dat er een keer mét ons gepraat wordt en niet alleen over ons!

Uitgelicht